Japanese(JP)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Peter Sojka

petersojka.com

Peter Sojka

Peter Sojka

Peter Sojka (* 1982 Bratislava, Slovensko) absolvoval v rokoch 1997 – 1998 odbor výstavníctva na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. V štúdiu propagačného výtvarníctva a výstavníctva pokračoval v rokoch 1998 – 2002 na Škole úžitkového výtvarníctva u prof. M. Bočkaya. V rokoch 2002 – 2008 študoval na Katedre maľby a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. J. Bergera. V roku 2007 absolvoval odbornú stáž maľby a fotografie na Universidade do Porto Belas artes v Porte (Portugalsko). Viackrát sa zúčastnil slovenských výtvarných sympózií a tvorivých workshopov v Čechách a Poľsku. Okrem niekoľkých samostatných výstav na Slovensku participoval na desiatke kolektívnych výstav na Slovensku, v Rakúsku a Portugalsku.