Japanese(JP)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Z RUKY DO RUKY

,,Odkaz 11. 03. 2011“

Jeden deň sa stal pre Japonsko hranicou. 11. 03. 2011 postihlo Japonsko mohutne zemetrasenie, zničujúce tsunami a jadrová havária. Havária v Fukushima Dai Ichi pridala ku hrôze z prežitých katastrofických udalosti aj strach z budúcnosti. Rádioaktivita z poškodených reaktorov stále uniká a dosah havárie je stále v nedohľadne.
Obnova postihnutých oblastí Tsunami a dekontaminácia rádioaktivitou zamorených oblasti by mala prebehnúť čo najskôr. Postupom času sa však ukázalo, aj pre obyčajných Japoncov, aké ťažké je asanovať postihnuté oblasti . Voči účinkom žiarenia sú menej odolné deti, než dospelí .. Matky s deťmi a mladé ženy a  majú vážne obavy.
Ešte aj v tomto čase žijú lúdia v postihnutej oblasti v drsných životných podmienkach , v pocitoch úzkosti a strachu z budúcnosti.
V čase nedostatku základných potrieb môže mat umenie nejakú hodnotu ?
Skupina Japonských ilustrátorov zorganizovala výstavu ,,Z ruky do ruky“, a pozvali k účasti aj svojich priateľov z iných krajín.
Témou výstavy je „ Naša budúcnosť po katastrofe a jadrovej havárii.
Výstavy sa zúčastní dvadsaťosem  umelcov z Japonska, trinásť umelcov zo Slovenska, traja z Talianska, šesť umelcov z Holandska a štyria umelci z Belgicka.
Každý z umelcov vyjadri svoj vlastný pohľad k téme výstavy, v dielach, ktoré vytvorí pre túto výstavu.
Výstava Bola pomenovaná „ Z ruky do ruky “ v úmysle aby odkazy v dielach , boli chápané ako posolstva umelcov z rôznych krajín.
Ďakujem Vám za Váš záujem a pozývam vás na budúce aktivity.

Nana Furiya
( hlavný organizátor projektu „Z ruky do ruky“ )
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

PÁR SLOV O PROJEKTE

Výstavný projekt Nany Furiya a Petra Uchnára „Z ruky do ruky: Odkaz 11. 3. 2011“ má vysoko humánne poslanie. Vzhľadom k tragickým udalostiam v Japonsku je tento projekt mimoriadne aktuálny, pretože si kladie za cieľ odpovedať na existenciálnu otázku „Ako môže umenie pomôcť ľuďom v čase poskytujúcom len pocit márnosti“. Teda ako môže vizuálne umenie, ktoré neprináša žiadny materiálny úžitok, pomôcť ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou a možno aj o zmysel života?
Odpoveďou môže byť charitatívny zámer výstavy, keďže diela vytvorené v rámci projektu budú určené na predaj. Získané finančné prostriedky budú slúžiť na charitatívne ciele pre konkrétnych ľudí v Japonsku postihnutých katastrofou. To je ale len sekundárny cieľ. Primárnym zámerom výstavy ale je, ako môže fenomén umenia ovplyvniť život ľudí, ktorí sa nachádzajú v beznádeji. Odpoveďou môže byť skutočnosť, že umenie rozvíja emocionálnu inteligenciu, ktorá je duchovnou hodnotou. Umenie, ktoré rozvíja emocionálnu, duchovnú inteligenciu, môže pomôcť ku zmene súčasnej konzumnej spoločnosti a prispieť ku vzniku novej spoločnosti založenej na duchovných hodnotách.

Kurátor výstavy Mgr. Martin Vančo, PhD.

partneri a sponzori:

bibianaslovenska postaperfekt