Japanese(JP)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Noémi Ráczová

 

Noémi Ráczová

Noémi Ráczová (* 1972, Košice, Slovensko) absolvovala v rokoch 1990 – 1995 štúdium anglického jazyka a literatúry v kombinácii s výtvarnou výchovou na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1997 pokračovala v štúdiu na Katedre knižnej tvorby a voľnej grafiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré ukončila v roku 2002. V roku 1993 absolvovala štipendium na Thames Valley University v Londýne a v roku 1999 štipendium na Akademii Sztuk Pienknych v Poznani. V roku 2007 získala Sokratov grant na projekt Group Dynamics and Social Skills in the Classroom Ofir (Portugalsko) a v roku 2010 Action methods improving Motivation and Quality in the Learning Situation na Frederick University v Tochni (Cyprus). V rokoch 1995 – 1996 pôsobila ako učiteľka anglického jazyka na Obchodnej akadémii v Bratislave a od roku 2002 je učiteľkou odborných predmetov a anglického jazyka na Škole úžitkového výtvarníctva Technickej univerzity v Košiciach, kde bola medzi rokmi 2006 – 2010 vedúcou oddelenia Propagačnej grafiky. Realizovala viacero samostatných výstav (najmä spolu so Zs. Lukácsom) na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike a participovala na niekoľkých desiatkach kolektívnych výstavach na Slovensku, v Maďarsku a Taliansku. Pravidelne sa zúčastňuje tvorivých sympózií a medzinárodných workshopov. V knižnej tvorbe spolupracovala na vydaní viacerých učebníc pre Slovenské peda- gogické nakladateľstvo. Ilustrovala okolo 20 kníh pre deti v slovenských vydavateľstvách, ako napr. Baum, Lilium aurum, Méry Ratio a navrhla 12 knižných obalov pre vydavateľstvo Madách Posonium. V roku 1998 získala čestné uznanie v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska a v rokoch 1999 a 2001 čestné uznanie v súťaži Pour feliciter organizovanej Gaz de France. V roku 2002 získala Cenu Koh-i-noir na Bienále pastelu v Ostrihome.

Nasledujúce diela sú kážkou z tvorby autora.
Diela vystavené na výstave „Zruky do ruky“ si môžete pozrieť v galérii.