Japanese(JP)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Zsolt Lukács

 

Zsolt Lukács

Zsolt Lukács (* 1972 Košice, Slovensko) vyštudoval v rokoch 1995 – 2000 Katedru knižnej tvorby a voľnej grafiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Kállaya. V roku 1999 absolvoval štipendium na Akademii Sztuk Pienknych v Poznani. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 2001 – 2002 ako učiteľ výtvarnej výchovy na základnej umeleckej škole v Košiciach a medzi rokmi 2001 – 2006 bol odborným asistentom na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ odborných predmetov v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Realizoval okolo 15 samostatných výstav (často spolu s Noémi Ráczovou) prevažne na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Okrem kolektívnych výstav slovenských umelcov v Maďarsku sa zúčastňuje často aj výtvarných sympózií na Slovensku, v Maďarsku a Srbsku.