Japanese(JP)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Martin Vančo (* 13. 2. 1970 Přerov, Česká republika) vyštudoval Aplikovanú informatiku na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave (1988 – 1993) a Archeológiu v kombinácii s dejinami umenia na FiF UK v Bratislave (1991 – 1996). V roku 1996 mu bola udelená Cena Martina Benku za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti teórie umenia. Ďalej pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Katedre dejín umenia FiF UK v Bratislave (1996 – 1999), ktoré ukončil v roku 2001 dizertačnou prácou „Centrálne stavby veľkomoravskej ríše“. V rokoch 1996 – 2001 pracoval ako odborný pracovník v Slovenskej národnej galérii a v rokoch 2001 – 2009 ako vedecký pracovník Ústavu dejín umenia SAV, kde pôsobil vo viacerých funkciách, ako napr. redaktor časopisu Ars, vedecký tajomník, zástupca riaditeľa a v roku 2005 bol dočasne riaditeľom. V rokoch 2006 – 2007 pôsobil v strojárskom priemysle ako konateľ spoločnosti Chemstroj, s.r.o. v Strážskom. Od roku 2007 je vedúcim Poštovej filatelistickej služby a od roku 2008 Vedúci poštového múzea, Slovenská pošta, a. s. Špecializuje sa na predrománske umenie, modernú slovenskú grafiku a dizajn súčasných poštových známok. Je autorom viacerých vedeckých článkov o veľkomoravskom umení, ktoré publikoval v domácich i zahraničných časopisoch.

 Ceny a ocenenia:

1996 – Cena Martina Benku za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti dejín umenia

2011 – Cena Martina Benku za publikačnú činnosť v oblasti dejín umenia

 Výber publikácií:

– Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Od 9. do 13. storočia. Bratislava : Chronos, 2000.

Vančo, M.: Veľkomoravská sakrálna architektúra na Slovensku. In: Bakoš, J. et al.: Problémy dejín  výtvarného umenia Slovenska. Bratislava : Veda, 2002, s. 19-53, 256-259.

– Vančo, M. et al: Grafik, inšpirácia, múza a život. Albín Brunovský a jeho škola. Bratislava : Artotéka, 2003.

– Vančo, M.: Krehká rovnováha. In: Karol Felix. Krehká rovnováha / Fragile equilibrum. Trnava : Edition Ryba, 2004.

– Vančo, M.: East & West. Európska klasická grafika 1970 – 2004. Bratislava : Artotéka, 2004.

– Vančo, M.: Od praveku po stredovek. In: Gerát, I. (ed): Umenie na Slovensku. Stručné dejiny obrazov. Bratislava : Slovart, 2007, s. 10-31.

– Vančo, M.: Karol Felix: Na ceste. Nitra : Nitrianska galéria 2010.

– Vančo, M.: Rudo Cigánik: V tieni znám(k)y. Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2011;

– Vančo, M.: Od doby kamennej po Veľkú Moravu: dejiny umenia Slovenska. Bratislava : Perfekt 2011.

– Vančo, M.: Výtvarné návrhy štátnych cenín. In: Anoškinová, V. – Vančo, M.:  Albín Brunovský: Maľba. Bratislava : VirVar, 2011, s. 208-300.

– Vančo, M.: Ladislav Guderna a poštová známka: Otázky a odpovede Rudolfa Fischera. In: Kiss-Szemán, Z.: Ladislav Guderna: Lietajúca ryba. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2011.